ระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการทำประมง พื้นที่ทำการประมงฝั่งอ่าวไทย
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการคาดการณ์และประเมินสภาวะการประมง เพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจการบริหารจัดการทำการประมง
An Integrated Decision Support System of Forecasting and Assessing Stages for Fisheries ManagementForm Login

Username :

Password :